elfcloud.fi

Mistä pilvipalvelussa on kysymys?

Nykyisin pilvipalvelulla tarkoitetaan puhekielessä lähes mitä tahansa internet-verkon kautta käytettävää palvelua, kuten sähköpostia, ryhmäkalentereita, tiedostojen ja valokuvien tallentamista ja jakamista. Pilvi on vertauskuvallinen ilmaisu tietoverkolle, kuten internetille, joka yleensä piirretään kaaviokuvissa pilven muotoon. Lähtökohtana pilvipalvelun määrittelyssä on, että tiedot sijaitsevat ns. pilvessä ja niiden käsittelyyn käytetään pilvessä sijaitsevien palvelinlaitteiden kapasiteettia, vastakohtana käyttäjän omassa tietokoneessa tapahtuvalle säilytykselle.

Pilvipalvelun toimintaperiaatteisiin kuuluu, että palveluntarjoaja omistaa, ylläpitää ja vastaa kaikista palvelun tuottamiseen tarvittavista palvelimista sekä ohjelmistoista.

Lisää hyödyllistä tietoa

Tallentaminen pilveen

Tiedostojen tallentaminen pilveen, eli internet-verkossa sijaitseville palvelimille, on tietoturvallinen ja luotettava tapa varmistaa tiedostojen säilyminen.

Samalla mahdollistuu tiedostojen saatavuus kaikilla yhteensopivilla päätelaitteilla kaikkialta, missä internet-yhteys on käytettävissä.

Pilvitallennus on kätevä tapa järjestää esimerkiksi yrityksen yhteinen verkkolevy, tai jaettu kansio. Käyttöoikeudet voi määritellä kansiokohtaisesti tiimien, projektien ja organisaation tarpeiden mukaan.

Yksittäisen koti- tai yrityskäytössä olevan tietokoneen kovalevy voi rikkoutua milloin tahansa. Jos varmuuskopioinnista ei ole huolehdittu, tietojen menettäminen on hyvin todennäköistä. Pilveen suoritettu varmuuskopiointi on turvallinen valinta.

elfcloud.fi-palvelu

Suomalainen vaihtoehto pilvitallennukseen on elfcloud.fi. Tiedot tallennetaan aina Suomessa ja palvelun tietoturva on erittäin korkeaa tasoa. Edes palvelun tekninen ylläpito ei pysty avaamaan käyttäjien tallentamia tietoja.

Palvelu soveltuu sekä yksityishenkilöille, että yrityksille ja mukautuu niin pieniin kuin suuriin tallennustarpeisiin, alkaen 100 gigatavusta aina kymmeniin teratavuihin.

elfcloud.fi on riippumaton palveluntarjoaja, asiakasohjelmat ja rajapintakuvaukset on julkaistu avoimen lähdekoodin periaatteella.

Pilvitallennus ja tiedon salaaminen

Pilvipalveluun tallennettavat tiedot tulisi aina salata, jotta ulkopuoliset eivät pääsisi niihin käsiksi. Koska palvelua käytetään internet-verkossa, on huolehdittava tietoturvasta sekä siirrossa, että säilytyksessä.

Siirrettäessä tietoa pilveen tai pilvestä, on huomioitava tiedon salaus ennen siirtoa sekä siirtoon käytettävän kanavan suojaaminen.

Säilytysvaiheen suojauksessa oleellista on palveluntarjoajan sisäisten tietovuotoriskien tai urkinnan mahdollisuus, asiakkaan luottamus palveluntarjoajaa kohtaan, kohdemaan lainsäädäntö ja palveluntarjoajien tiedonantovelvoitteet sekä tämän ympäristöön mahdollisesti kohdistuvat tietomurtouhat.

Monissa pilvipalveluissa säilytettävän tiedon salaus on toteutettu, mutta valitettavan usein salaus on toteutettu palveluntarjoajan toimesta palveluntarjoajan omia salausavaimia käyttäen. Koska aineisto salataan vasta palvelimella ja puretaan siellä ennen asiakkaalle palauttamista, palveluntarjoajalla on milloin tahansa pääsy tallennettuun tietoon. Näin myös mahdollisella tietomurron tekijällä voi olla sama pääsy tietoon.

elfcloud.fi toteuttaa aidosti turvallisen salauksen kaikelle tiedolle.

Tiedon salaus elfcloud.fi-palvelussa

elfcloud.fi:n asiakasohjelmissa salaus toteutetaan automaattisesti asiakkaan päätelaitteella jo ennen tiedon lähettämistä verkkoon, eli pilveen. Salausavaimet ovat asiakkaan hallittavissa ja jaettavissa hänen valitsemilleen henkilöille. Sisältöavaimia ei koskaan siirretä käyttökelpoisina palvelimelle. Salaus puretaan tiedostoja avattaessa vasta, kun tiedostot on siirretty takaisin käyttäjän koneelle. Näin tietojen salaus toimii päästä päähän, eikä salaamaton tieto koskaan siirry verkossa, eikä ole myöskään haavoittuvainen säilytysaikaisille tietomurroille.

Tämän toimintamallin ansiosta palveluntarjoajan on mahdotonta päästä käsiksi tallennettuun tietoon. Lue lisää palvelun toiminnasta osoitteesta https://secure.elfcloud.fi/. elfcloud.fi:n asiakasohjelmat myös purkavat tallennetun tiedon salauksen läpinäkyvästi tiedostoja avattaessa, kunhan salaukseen käytetty sisältöavain on asiakkaan käytettävissä.

elfcloud.fi Beaver - ohjelman kuvakaappauksia

elfcloud.fi-palvelua käytetään helppokäyttöisellä Beaver-ohjelmistolla. Sillä tiedostojen tallennus ja jakaminen pilvessä on helppoa ja vaivatonta. Myös tiedostojen salaukseen käytettävien sisältöavainten hallinnointi ja jakaminen muiden käyttäjien kesken tapahtuu Beaverissa vaivattomasti.

Oheisissa kuvakaappauksissa on havainnollistettu Beaverin keskeisiä toimintoja. Parhaiten pääset tutustumaan ohjelmaan luomalla elfcloud.fi-tilin ja asentamalla Beaver-ohjelman omalle koneellesi (Windows, Mac OS X, Linux).

elfcloud.fi Nightjar - automaattinen varmuuskopiointi

elfcloud.fi Nightjar -ohjelma tarjoaa automaattisen varmuuskopioinnin työasemille ja palvelimille.

Käyttäjän ei tarvitse itse huolehtia varmuuskopioiden ottamisesta. Nightjar asennetaan kerran ja sen jäkeen ohjelma toimii automaattisesti taustalla. Määrittelet varmuuskopioitavat kansiot, esimerkiksi "Omat tiedostot" ja "Omat kuvat", minkä jälkeen uudetkin tiedostot näissä kansioissa varmistetaan automaattisesti.

Nightjar käyttää elfcloud.fi-tilauksesi tallennustilaa ja kaikki varmuuskopiot salataan aina ennen pilveen tallentamista. Yrityskäyttäjille ratkaisu on vaivaton ja varmuuskopioinnin tapahtumat raportoidaan keskitetysti.

Lisätietoja

Lisätietoja saat ottamalla yhteyttä elfcloud.fi-tiimiin, kerromme ja esittelemme palvelua mielellämme lisää!